Dagnässlott på Facebook


Energipellets - biobränsle för miljön

2013-01-09

1Dagsnäs Säteri (DagsnäsSlott) lanserar A-klassad, egenproducerad, spårbar pellets:
 Sveriges enda integrerade flis- och pelletsfabrik.
 

Nu kan regionens konsumenter och företag köpa högkvalitativ och A-klassad pellets direkt från tillverkaren Dagsnäs Säteri i Skara. Efterfrågan förnyelsebar energi ökar marknaden. Jakten effektiva energilösningar ligger ständigt högt agendan hos näringslivet, liksom efterfrågan närodlade produkter med spårbarhet.

Vid Dagsnäs Slott mellan Skara och Falköping har man under 2009-2010 utvecklat och byggt upp en unik anläggning för torkning av flis och produktion av pellets integrerade med varandra. Avverkning, mellanlagring av skogsråvaran samt produktionen av pellets sker en och samma egendom, vilket är unikt i Sverige
”Med Dagsnäs förstklassiga skogsråvara och den ökade efterfrågan effektiva förnyelsebara bränslen såg vi möjligheten att kunna erbjuda närodlad energi och en unik, kvalitativ produkt till marknaden. Den integrerade verksamhetenskogsavverkning, mellan lagring och produktion ett och samma ställe - innebär självklart även en rad miljöfördelar. Vi kan garantera 100 % spårbarhet i vår produkt och minimerar transporter och mellanhänder”, säger Peder Dagsánth, ägare av Dagsnäs Säteri.

A-klassad pellets - 5 600 kWh/ton
Ca 60 % av Dagsnäs skogstillväxt beräknas till produktionen av pellets. Dagsnäs Pellets består av 100 % skogsråvara utan tillsatser av konstgjorda bindmedel. Bindmedlet lignin som redan finns i råvaran bidrar till jämn förbränning och en låg askhalt. Dagsnäs Pellets har testas hos Eurofins (tidigare AnalyCen) i Lidköping och blivit A-klassad. Energiinnehållet uppgår till hela 5 600 kWh/ton (normalvärde i branschen ca 4 700 kWh/ton). Dagsnäs Pellets levereras i småsäck, storsäck, pall och för större volymer som bulkvara. Som en service till kunden tar Dagsnäs även hand om askan samt tar pallar och emballage i retur. Småsäckarna produceras i miljövänlig, återvinningsbar plast.

Fabrik med integrerad flistork och produktion av pellets
 Fabriken är ca 1 000 m2 med en takhöjd 8 m och producerar 3 000 ton/år. Fastigheten rymmer flislager, produktionsline för pellets, lager samt även säteriets nya värmecentral som numera enbart drivs med egenproducerad pellets. Verksamheten kommer att sysselsätta fyra personer. Den nya värmeanläggningen försörjer idag samtliga 20 fastigheter egendomen och har minskat energiförbrukningen med ca 50 % årsbasis.

”Att integrera en här modern anläggning till den K-märkta slottsmiljön har varit en utmaning. utsidan har vi valt traditionell fasad av trä och vita snickerier som följer dekorerna slottets övriga ekonomibyggnader. Inuti byggnaden har vi en toppmodern produktionslösning utrustad med den senast tekniken vad gäller torkning av flis och beredning av pellets.”, fortsätter Peder Dagsánth.

Hallen, som elegant smälter in i miljön bland slottets övriga ekonomibyggnader, är levererad från Borga Plåt i Skara. Även Borga Plåts hela produktionsanläggning värms upp av pellets från Dagsnäs som ett led i Borgakoncernens energiprogram.
 

FAKTA
 Dagsnäs Pellets
 Energi innehåll 5 600 kWh/ton.
 Volymvikt: 670-700 kg/Kbm
Diameter: 8 mm
 Längd: max 4 x diametern
 Torrhalt: 90-92 %
 Askhalt: 0,5 %
Distribution: Direktförsäljning och utkörning från fabrik vid Dagsnäs Slott, Skara
 Leverans: småsäck, storsäck, pall samt som bulkvara. Pallar och storsäck tas i retur.
 Tilläggstjänst: Återvinning av aska

Övrigt
 Skogsareal: 1 200 hektar
 Ägare Dagsnäs Säteri: Peder Dagsánth
 Fabriksbyggnad och flislager: Levererad av Borga Plåt AB i Skara
 Produktion: 3 000 ton/år
 Antal anställda: 4 personer