Dagnässlott på Facebook

Dagsnäs säteri

Säteri älgDagsnäs SäteriVäg i skogen

Ett modernt skogsbruk som förädlar sin råvara

Dagsnäs Säteri består av 1 965 ha mark varav 1 265 ha är skog. En del av råvaran förädlas till flis och vidare till produktion av högkvalitativ energipellets – Dagsnäs Pellets. Pelletsen produceras i en toppmodern fabrik som ligger i anslutning till slottet och varsamt smälter in i dess kringliggande miljöer.

Förutom skogsbruket bedriver man även en aktiv viltvård på egendomen.

Kontakta oss för mer information.